Kontrolne priprave kontrolirajo različne dimenzije izdelkov

Mehanske kontrolne priprave

V industriji so številne proizvodne linije takšnih in drugačnih izdelkov in polizdelkov. Ker gre za serijsko izdelavo, je zelo pomembno sprotno preverjanje njihove kakovosti. Pri tem je zelo pomembno, da izdelki v prvi vrsti ustrezajo predpisanim dimenzijam. Pri tem so nam v pomoč različne kontrolne priprave.

Mehanske kontrolne priprave so namenjene za kontrolo kakovosti izdelkov, največkrat direktno v proizvodni liniji izdelkov. Z njimi si pomagamo, ko je potrebno določiti ali določen izdelek ustreza vsem predpisanim tehničnim zahtevam, predvsem dimenzijam.

Ročna merila so pomemben del kontrolnih priprav

Različni merilni pripomočki omogočajo kontrolo zahtevanih karakteristik izdelka. Kontrolne priprave, ki se jih zelo pogosto uporablja, so ročna merila, ki se uporabljajo za kontrolo premerov dolžin po principu gre-ne gre. To pomeni, da moramo kontrolirati celotno obliko in posamezno mero na poljubnem mestu oblike.

Mehanske kontrolne priprave

Glede na to, katero od dimenzij merijo, ločimo različna ročna merila. Batasti in standardni merilni trn se uporabljata za kontrolo premerov izvrtin, medtem ko se za kontrolo vseh vrst navojev uporablja navojni merilni trn. Potem poznamo še enostransko in dvostransko merilno čeljust za kontrolo zunanjih dimenzij, merilni obroč za kontrolo premera in še mnogo drugih.

Kontrola omogoča tehnično brezhibnost izdelkov

Kontrola izdelkov mora potekati pod enakimi pogoji, zato je pri kontroli izdelkov zelo pomembna tudi vpenjalna naprava, ki omogoča vpetje merjenca oziroma izdelka na vedno enak način. Brez kakovostne kontrole in temu primernih kontrolnih priprav bi celotna proizvodna linija temeljila zgolj na predpostavkah, da izdelek ustreza predpisanim dimenzijam.

S kontrolnimi pripravami se temu popolnoma izognemo. Vsi izdelki, pri katerih so kontrolne priprave zaznale odstopanje od predpisanih tehničnih lastnosti, se odstranijo iz proizvodne linije, zato ste lahko prepričani, da na koncu dobite kakovosten izdelek, ki je tehnično brezhiben. Če v svoji proizvodni liniji še nimate kontrolne priprave, vam svetujemo, da si jo nabavite, saj vam bo dvignila vašo kakovost.