Praznjenje greznice in nižanje stroškov

Pravočasno praznjenje greznice in čiščenje odtočnih cevi, poskrbita za prihranek denarja in nižanje stroškov na dolgi rok. Sanacija stanovanja zaradi izlitja tekočine iz straniščne školjke in odtokov je lahko dolgotrajna in draga.

Komunalno podjetje in čiščenje greznic

Komunalna podjetja se izvajajo čiščenje, praznjenje greznic in odvoz grezničnih gošč. Čistijo tako pretočne, kot tudi nepretočne greznice. Svetujejo vam tudi pri nameščanju male komunalne čistilne naprave. Greznične gošče od malih komunalnih čistilnih naprav mehansko očistijo in dodajo v postopek čiščenja skupaj z odpadno vodo iz čistilne naprave.

Vzroki za praznjenje greznic

Nepretočno greznico je potrebno pravočasno izprazniti. Pogosto praznjenje greznic zagotavlja zaščito pred zamašitvijo odtočnih cevi ali izlitjem tekočine v vaš dom. Mehčalci, praški, geli za tuširanje in podobno so pogosta mašila odtočnih cevi. Ponudnik, ki izvaja komunalne storitve vam ob praznjenju greznic z visokotlačnim čistilnikom dodatno očisti odtočne cevi in greznico. Šele s pogostim in natančnim praznjenjem ter čiščenjem greznice, si lahko zagotovite normalno delovanje odtokov v vašem stanovanju ali hiši.

Pogostost praznjenja greznice

Pogostost praznjenja greznice je odvisna od števila družinskih članov, velikosti stanovanjskega objekta, velikosti greznice in drugih dejavnikov. Priporočljivo je, da greznico čistite in praznite vsaj dvakrat na leto, da preprečite zaostajanje fekalij v odtočnih cevi. Pretočne greznice morate vsaj enkrat letno očistiti z visokotlačnim curkom, saj le tako preprečite zamašitev lukenj med posameznimi prekati. V kolikor se v vašo greznico izteka tudi meteorna voda, je nujno, da pogosteje izvajate praznjenje greznic. Sami ne morete predvideti količine meteorne vode v greznici.

Praznjenje greznic vam prihrani denar

Pravočasno praznjenje greznice vam prihrani denar. Uporaba mehčalca in novih vrst pralnih sredstev pripomore k hitrejšem mašenju lukenj v greznicah. Ostanki hrane in pijače, ki jih ljudje pogosto zlivajo v straniščno školjko, dodatno mašijo odtočne cevi. Sanacija stanovanja zaradi izliva tekočin v prostor je potencialno velik strošek. Pogost nadzor nad stanjem v greznici, vam na dolgi rok prihrani veliko truda in denarja.