Vino – združitev narave in spretnosti pridelovalca

Vino je kompleksen kmetijsko-prehrambeni pridelek, pridobljen s popolnim ali delnim alkoholnim vrenjem drozge ali mošta, pridelanega iz grozdja žlahtne vinske trte – Vitis Vinifere. Kvaliteta dobrega vina je rezultat predanosti, skrbnega dela vinogradnika . prave opreme kot so inox sodi za vino in veščin vinarja. Proces rojevanja vina se začne v vinogradu, kjer se grozdje skrbno neguje, nadaljuje pa se v kleti, kjer dozori in pridobi svoj značaj. Vino se deli na namizno, kakovostno in vrhunsko, pri čemer je kakovost odvisna od naravnih danosti in prizadevanj pridelovalca. Ne glede na stopnjo kakovosti, mora vino izpolnjevati estetske standarde – biti ustreznega videza, imeti prijeten vonj, okus in harmoničnost. Pričakovanja so visoka, najprej pri namiznih vinih, še višja pri kakovostnih, in najvišja pri vrhunskih vinih.

Umetnost oblikovanja vrhunskega vina.

Razsežnost dobrega vina – ustrezno razmerje sestavin za užitek čutil

Kriterij dobrega vina je tudi ustrezno razmerje med vsemi sestavinami, ki ugodno vplivajo na čutila. To pomeni, da v dobrem vinu najdemo popolno ravnotežje med vonjem, okusom, barvo ter teksturo. Pravilno usklajene sestavine ustvarjajo vino, ki je užitek za vsa čutila in prinaša nepozabno vinsko izkušnjo.

Idealne naravne danosti

Slovenija ima izjemno ugodne naravne pogoje za pridelavo vin različnih vrst, sort in stilov. Naša dežela omogoča gospodarno pridelavo grozdja raznolikih sort, od zgodnjih do pozno trganih, od belih do rdečih, od manj aromatičnih do zelo aromatičnih sort. V Sloveniji je priporočenih in dovoljenih kar 52 sort grozdja, ki odražajo pestrost slovenskega vinogradništva. Te sorte odpirajo vrata za ustvarjanje široke palete vin, vključno z navadnimi, kakovostnimi in vrhunskimi vini, ki očarajo ljubitelje vina doma in po svetu.

Harmonija narave in človeške spretnosti

Za kakovost in značaj vina so ključnega pomena tako danosti narave kot tudi pridelovalec. Učinkovito izkoristiti ponudbo narave ter pridelati odlično vino je veščina, ki jo obvladajo le primerno usposobljeni in opremljeni vinogradniki in kletarji. Naravni dejavniki, kot je vinorodni kraj z njegovimi edinstvenimi lastnostmi in vremenskimi razmerami v posameznem letu, pomembno vplivajo na možnost gospodarnega gojenja različnih sort vinske trte.

Tehnologija vina – od vinograda do steklenice

Odločilno vlogo pri oblikovanju končnega produkta ima pridelovalec, ki ob upoštevanju naravnih razmer določa celotno tehnološko pot – od urejanja vinograda do pridelave grozdja, obdobja trgatve ter nege mošta in vina. Pravilna izbira tehnoloških postopkov, skrbno vodenje vseh faz pridelave ter poznavanje značilnosti vsake sorte grozdja so ključni za ustvarjanje vina visoke kakovosti.

Vzajemna povezava – narava in človek v skupnem cilju

Pridelava dobrega vina je rezultat tesne povezanosti med naravnimi danostmi in znanjem ter izkušnjami pridelovalca. Sodelovanje narave in človeka, razumevanje ter spoštovanje njenih ciklov in značilnosti, vodi do želenega cilja – pridelka odličnega vina. V tej harmoniji se rojevajo vina, ki izražajo ne samo sortne značilnosti grozdja, ampak tudi terroir, dušo vinorodnega kraja, ter strast in predanost pridelovalca.