Skupinski lovi na divje prašiče

Lov na divje prašiče

Divji prašič ali divja svinja je v naših gozdovih precej pogosta žival. Razširjena je po vsej deželi, s svojim ritjem po zemlji pogosto povzroča škodo na kmetijskih zemljiščih. Nekateri menijo, da je to ena od najbolj nevarnih gozdnih živali. Njeno telo je čokato, dolgo je lahko do 2 metra, visoko pa meter. Dlaka je črnorjava ali orehovorjava in ščetinasta. Merjasci lahko tehtajo do 200 kilogramov in imajo velike ukrivljene čekane.

Pri nas lov na divjega prašiča poteka skozi celo leto. Lov na divje svinje pa od konca julija do konca januarja. Čakanje nanje je najuspešnejše v večernih ali nočnih urah ob kmetijskih površinah v času dozorevanja poljskih pridelkov. Sicer pa so pasti za divje svinje in prašiče so v naravi nastavljene v vseh loviščih, kjer je tovrstna žival stalno prisotna.

Najpogostejša oblika lova divje svinje

Pri nas je najpogostejša oblika lova divje svinje tradicionalna – s preže ali s pogonom. Posledično se po dogovoru v nekaterih loviščih organizira skupinski lov. Prašiče je možno loviti tudi v dveh velikih lovnih oborah. V lovišču sta praviloma dve obori. Vsaka je velika več kot 1000 hektarov.

Lov na divje prašiče
Tradicionalna oblik lova na divje prašiče se lahko izvaja eno uro pred sončnim vzhodom do mraka

Pri lovu s pogonom je poudarek predvsem na odstrelu zrelih merjascev. Krajina organiziranega lova je zelo različna; od kraškega, dinarskega sredogorja, alpskega do razgibanega gričevja. Razlike v krajini lovcu omogočajo izbiro med zahtevnejšim in manj zahtevnim lovom.

Lovna doba za tradicionalni način lova na divjega prašiča

Od 1. septembra do 31. decembra poteka lovna doba za tradicionalni način lova na divjega prašiča. To velja za vse starostne razrede živali. Za selekcijski odstrel tovrstne živali, razen svinje z mladiči, pa je lovna doba med 15. junijem in 15. januarjem. Svinjo z mladiči je mogoče streljati od 1. oktobra do 15. novembra. Lov v nočnem času ni dovoljen.

Tradicionalna oblika lova se lahko izvaja eno uro pred sončnim vzhodom do mraka. Praviloma poteka dvakrat tedensko. Selekcijski lov pa je dovoljen dve uri pred sončnim vzhodom do dve uri po sončnem vzhodu. To lahko poteka največ 5 dni na teden.

Past za svinje v obliki bioaktivnega izdelka

Med učinkovite pasti za divje svinje sodi bioaktivno privabilo, ki je izdelano iz bukovega katrana z dodatki vonjav. Bukov katran je namreč eno od najučinkovitejših privabljal za divje prašiče pa tudi za jelenjad.

Video: Black – Najučinkovitejše privabljalo za divje prašiče