Način dela in vsebina računa davčne blagajne

Po 1. januarju 2016, po vzpostavitvi celega sistema, bo davčno potrjevanje računov delovalo na naslednji način:

Pred izdajo računa bo vaša blagajna generirala certificirani podpis in poslala informacijo o transakciji Finančni upravi (FURS).

FURS bo preveril transakcijo, jo potrdil in vam poslal številko – enkratno identifikacijsko oznako računa (EOR), ki se bo izpisala na računu. Cela transakcija ne bi smela trajati več kot 2-3 sekunde.

Račun, ki ne bo imel EOR ne bo pravilno izstavljen račun!

Če je bil račun pravilno izdan (na podlagi EOR), bo lahko vsak kupec preveril preko SMS sporočila ali preko interneta pri Finančni upravi. V primeru, da internetna povezava ni mogoča, bo prodajalec lahko izdal račun ročno, preko Vezane knjige računo, ki jo izda Finančna uprava. V trenutku ponovne internetne povezave pa se mora račun vnesti v blagajno in ta mora dobiti EOR.
Računi morajo vsebovati neprekinjen niz številk skozi celo leto in en zavezanec ne sme imeti enakih številk računov, če ima več blagajn. Po končanem delovnem dnevu je potrebno poslati na FURS poročilo, v katerem se mora število in vsebina računov skladati.

Dnevno poročilo mora vsebovati mora vsebovati naslednje podatke:

 • število zaposlenih
 • izjavo o delovnih dnevih in delovnem času
 • datum
 • čas dostave dnevnega poročila
 • skupno ustvarjen promet razvrščen po davčnih stopnjah
 • število izdanih računov
 • število storniranih računov

Po prejemu poročila, vam bo Finančna uprava poslala potrdilo o prejemu.
Po zakonu prekinitev internetne povezave vaši davčni blagajni ne sme onemogočiti delo več kot 2 delovna dneva, zato izberite dobrega ponudnika internetnih storitev in ponudnika davčnih blagajn, da vam lahko omogočajo hitro in kvalitetno podporo.

Kaj mora vsebovati davčno potrjen račun?

 • oznaka zaposlenega
 • naziv
 • datum in čas
 • redna številka računa
 • naziv proizvoda/storitve
 • način plačila
 • stopnja DDV
 • zaštitna koda izdajatelja računa
 • potrditev Finančne uprave (enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR) ali v offline načinu posebno sporočilo kot opozorilni znak

Razlike med programskimi rešitvami za davčno blagajno:

 • cena
 • način plačila (enkratno ali mesečno; po računalniku ali po zavezancu za davčno blagajno)
 • dostopnost uporabniške podpore
 • programske nadgradnje
 • pristop preko internet brskalnika, preko mobilne ali namizne aplikacije (pristop preko internet brskalnika je lahko prednost zaradi rednega shranjevanja podatkov na računalniku ponudnika programskih storitev)
 • izgled in praktičnost
 • razpoložljive opcije

Nekateri ponudniki davčnih blagajn imajo poleg prodaje programske opreme tudi možnost nakupa fizičnih blagajn in tiskalnikov.
Ko izbirate davčno blagajno, najprej dobro preverite kakšne so vaše potrebe pri poslovanju in glede na to izberite pravo.