Merilniki za vodo in ogrevanje

Merilniki za vodo

Merilni sistemi porabe vode in toplote zagotavljajo boljši nadzor nad porabo ter omogočajo tudi natančno zaračunavanje porabe brez odstopanj in napak. Omogočajo nam, da si sami beležimo porabo oziroma da jo sporočamo naprej podjetjem, ki nam zaračunavajo ogrevanje ali vodo. Sodobni merilni sistemi delujejo brezžično ter na ta način tudi posredujejo vse potrebne podatke vašemu vodovodnemu podjetju oziroma podjetju, ki skrbi za ogrevanje. Zaradi tega je sporočanje podatkov povsem avtomatizirano in s tem poenostavljeno. Če pride do napake, se podatki prenehajo avtomatizirano pošiljati, o čemer nas upravljalec vodovodnega ali ogrevalnega sistema tudi obvesti. Vendar so sodobni merilni sistemi zelo zanesljivi, zato se kaj takšnega zgodi le redko.

Merilni sistemi za vodo

Merilniki za vodo ali vodomeri merijo porabo hladne in tople vode, beležijo te podatke in jih sporočajo vodovodnemu podjetju, ki vam nato zaračuna porabo. Sodobni merilni sistemi za porabo vode so pri tem zelo natančni, zato le redko prihaja do napak.

Merilniki za vodo

To velja še posebej v primeru, če se odločimo za vodomer priznanega proizvajalca, kakršen je nemški Siemens, ki velja za odlično izbiro na tem področju. Montaža merilnika je preprosta, vendar je pomembno, da je strokovno izvedena. V primeru napake je možen remont ali zamenjava.

Merilniki za porabo toplote

Veste, koliko porabite za ogrevanje? To vam lahko povedo merilni sistemi, ki beležijo porabo toplotne energije, ne glede na vir ogrevanja. Četudi je vir ogrevanja skupen, kot to velja v blokih in večstanovanjskih stavbah, lahko z merilniki ogrevanja natančno določimo porabo za posamezno stanovanje oziroma drugo enoto. To nam omogoča bolj precizno zaračunavanje stroškov glede na natančno porabo posameznega gospodinjstva, poslovnega subjekta itd. Za to skrbijo tako imenovani delilniki ali kalorimetri.

Nekatere se namesti na sam radiator, druge pa tja, kjer se ogrevalni vodi razcepijo oziroma tik pred tem. Tako določen kalorimeter oziroma merilnik beleži natančno porabo le za eno stanovanje, eno enoto ali celo za samo en prostor, odvisno od potreb in zahtev. V primeru, da se vam kljub temu zdi, da za ogrevanje porabite preveč, je treba najprej preveriti delovanje merilnikov, nato pa premisliti tudi o drugih ukrepih, s katerimi bi zagotovili večjo energetsko učinkovitost ter s tem prihranek pri porabi toplotne energije.

Preberite si še članek z naslovom “Nagrobniki predstavljajo lep spomin na preminulega“.