Lekarna je ustanova z dolgoletno tradicijo

Lekarna je ustanova z dolgoletno tradicijo

V svojih začetnih oblikah je bila lekarna primitivne in preproste oblike. Predstavljali so jo razni domači in lokalni zdravilci, ki so poznali zdravilne učinkovine takratni priročnih sredstev iz bližnje ali daljne okolice. Lekarna se je v sodobnejšem času razvijala skladno z razvojem medicine, novimi odkritji, ter znanstvenimi dosežki. V zavedanju sodobne družbe ima lekarna posebej cenjen pomen in nalogo. Lekarna ljudem predstavlja vir zdravja. Ker je sodobna lekarna dostopna vsakomur, je postal njen obisk ob zdravstvenih težavah že rutina. Beseda lekarna je tako v vsakdanjih izrazih in pomenih pridobila svojo veljavo in pomen. V svoji osnovi pa je lekarna ostala bolj ali manj nespremenjena. Tudi danes je zdravstvena osnova. V preteklosti je bilo zdravje širše populacije zgolj drugače organizirano, zato je temu primerno bila organiziranost lekarne drugačna. Tako kot nekoč, tudi danes lekarna izdaja zdravila in zdravstvene pripomočke. Skladno s časom so se zdravila spremenila novim boleznim in odkritjem novih zdravstvenih učinkovin primerno. Nekatera zdravila kljub temu ostajajo klasika, saj obstajajo že desetletja praktično nespremenjena. Toliko bolj so klasične sestavine, katerih zdravilne učinke vsebujejo zdravila iz različnih časovnih obdobji. Za današnjega človeka, ki je prepričan v učinkovitost sodobnosti, je zelo pomembno odkritje dejstvu, da so nekatere današnje zdravstvene učinkovine poznali že v preteklosti. Toliko bolj pa je zanj presenetljivo dognanje, da se v mnogih pogledih vračamo iskati učenost starih zdravilcev in lekarniških mojstrov. Klasična zdravila, zdravilne učinkovine iz preteklosti so postale cenjene, trend kaže, da bo njihova priljubljenost še rasla. Pomen lekarne iz preteklosti, ki je znala zdravilne učinkovine poiskati med priročnimi naravnimi sredstvi, je vedno bolj izrazit. Vsekakor pa bo tudi v prihodnosti ostal bolj ali manj nespremenjen način delovanja. Zdravil bodo razdeljena na zdravila na recept in zdravila brez recepta.

Lekarna je tradicionalna ustanova, ki ljudem lajša bolezenske in druge zdravstvene tegobe.