Strokovno vodenje jezikovnih tečajev

Jezikovni tečaji v Ljubljani so odlična rešitev za tiste, ki bi se radi naučili tujih jezikov. Program je namreč zasnovan prav za to, da se udeleženci lahko hitro in učinkovito učijo. Za učenje jezikov bi težko našli bolj primerno okolje, kot je kakovostno izpeljan jezikovni tečaj. Seveda pa je ključna komponenta vsakega tečaja učitelj, kar je pri jezikovnih tečajih še posebej izrazito. Brez dobrega učitelja druge prednosti, ki jih nudijo tečaji, ne pomagajo nič, po drugi strani pa lahko dober učitelj tudi v slabših okoliščinah zagotovi odlično učenje.

Težko je izpostaviti posamezne kvalitete dobrega učitelja, saj gre tu za celovito povezavo različnih lastnosti, tako strokovnih kot osebnostnih. Gotovo pa bi se vsakdo strinjal, da mora biti učitelj strokovnjak na svojem področju, torej da obvlada tisto, kar poučuje. V primeru jezikovnih tečajev to drži kot pribito – učitelj mora biti brezhiben in prepričljiv v dveh jezikih, saj bo le tako zagotovil učenje na primernem nivoju. Tudi za poučevanje začetnikov je nujno, da je učitelj mojster jezika – ključnega pomena je namreč izpostavljenost jeziku kot celoti, ne le posameznim učnim enotam.

Druga pomembna odlika učiteljev, tako pri jezikovnih tečajih kot drugje, pa je pedagoška usposobljenost. Deloma gre za osebnostne lastnosti, v veliki meri pa za pridobljeno znanje s tega področja. Dober učitelj je tisti, ki zna svoje strokovno znanje na primeren način posredovati učencem. Učenje bo učinkovito le, če se učitelj posluži pedagoških in didaktičnih prijemov, ki so koristni za določeno učno vsebino in ciljno skupino.