Obvezno zdravstveno zavarovanje po Bismarckovem modelu

Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je urejeno na način, ki ga določa Bismarckov model zdravstvenega zavarovanja.

Slovensko obvezno zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V drugih državah je to področje različno urejeno, v osnovi poznamo več modelov zdravstvenega varstva.

Obstajajo javni sistemi in privatni sistemi. Javni sistemi se ločijo po vlogi države pri njihovem financiranju in upravljanju na Bismarckov model zdravstvenega zavarovanja, Beveridgev model nacionalne zdravstvene službe ter Semaškov model socialistične zdravstvene službe. Zdravstveno varstvo po Bismarckovem modelu je bilo na ozemlju Slovenije uvedeno leta tisoč osemsto devetinosemdeset.

Model nosi ime po nemške kanclerju Ottu von Bismarcku. Poleg Bismarckovega modela obstajata še Beveridgev model nacionalne zdravstvene službe ter Semaškov model socialistične zdravstvene službe. Beveridgeov model nacionalne zdravstvene službe temelji na načelu, da mora celotno socialno in zdravstveno varnost državljanom zagotoviti država. Semaškov model socialistične zdravstvene službe je model, ki je odgovor na Beveridgev model nacionalne zdravstvene službe. Razlika med njima pa je zgolj ideološka. Semaškov model je nastal v Sovjetski zvezi ter temelji na socialističnih načelih. Privatni sistemi zdravstvenega varstva temeljijo na načelih trženja in načelih dobička, v nekaterih primerih so lahko tudi neprofitni. Za slovensko obvezno zdravstveno zavarovanje je značilen solidarnostni princip.

Kar pomeni, da vse osebe z dohodki plačujejo neprofitni ustanovi, ki je nosilka zdravstvenega zavarovanja. Po principu solidarnosti nosilka zdravstvenega zavarovanja zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje tudi osebam brez dohodkov. Osebe brez dohodkov so nezaposlene osebe, otroci in študenti. Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju imajo na ozemlju Republike Slovenije sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje vse osebe s stalnim prebivališčem ter slovenskim državljanstvom. Poleg oseb s stalnim prebivališčem in slovenskem državljanstvom imajo obvezno zdravstveno zavarovanje po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju tudi vse osebe, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo na območju Republike Slovenije.

Obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča varovanje zdravja vsem državljanom po principu solidarnosti.

Preberite si tudi o tem, v kakšne težave vas lahko privede stiska in situacije, ko svoja čustva poskušate potlačiti, na koncu pa pride še do večje duševne stiske. Pri tem vam lahko pomaga psihoterapija Maribor, kjer so vam na voljo izkušeni strokovnjaki.