Način dela in vsebina računa davčne blagajne

Po 1. januarju 2016, po vzpostavitvi celega sistema, bo davčno potrjevanje računov delovalo na naslednji način:
Pred izdajo računa bo vaša blagajna generirala certificirani podpis in poslala informacijo o transakciji Finančni upravi (FURS).
FURS bo preveril transakcijo, jo potrdil in vam poslal številko – enkratno identifikacijsko oznako računa (EOR), ki se bo izpisala na računu. Cela transakcija ne bi smela trajati več kot 2-3 sekunde.

Račun, ki ne bo imel EOR ne bo pravilno izstavljen račun!

Če je bil račun pravilno izdan (na podlagi EOR), bo lahko vsak kupec preveril preko SMS sporočila ali preko interneta pri Finančni upravi. V primeru, da internetna povezava ni mogoča, bo prodajalec lahko izdal račun ročno, preko Vezane knjige računo, ki jo izda Finančna uprava. V trenutku ponovne internetne povezave pa se mora račun vnesti v blagajno in ta mora dobiti EOR.
Računi morajo vsebovati neprekinjen niz številk skozi celo leto in en zavezanec ne sme imeti enakih številk računov, če ima več blagajn. Po končanem delovnem dnevu je potrebno poslati na FURS poročilo, v katerem se mora število in vsebina računov skladati.

Read More

Posojila evropskim bankam

Fed je podpirala britanski zlati standard še po začetku krize. Dajala je posojila evropskim bankam in jih zavračala ameriški industriji, piše Zarlenga. Kljub temu pa je Anglija zlati standard dokončno ukinila leta 1931. V roku enega leta ji je sledilo 25 drugih držav. Robert Hemphill, ki je bil v takratnem času direktor posojil pri Federal Reserve bank v Atlanti, je v časopisnem članku priznal, da bi morala vlada izdati dodatni denar: »… Vlada mora izdati dodatni denar. Kmalu bo to edini ukrep, ki bo preostal. Moral bi biti prvi korak v programu okrevanja … Nikoli si ne bomo opomogli na podlagi kredita. Tudi če ga je lahko dobiti, je negotov, nezanesljiv, se ne razširja v skladu s potrebami ter se krči nepričakovano in zaradi razlogov, ki niso povezani s potrebami trgovine in industrije …« (Brown, str. 155, 156). Hemphill, ki je zaradi svoje poklicne pozicije dou­mel resnično delovanje bančnega in monetarnega sistema, je kasneje svaril. da je funkcioniranje našega finančnega sistema ena najpomembnejših tem. vrednih raziskovanja.

Kongres je bil tisti, ki je začel z odločnimi akcijami za ustavitev krize, in ne Federal Reserve. Leta 1932 je močno pritisnil na centralno banko. da je začela kupovati vladne obveznice in tako sprostila okoli eno milijar­do dolarjev v obtok. Bankirji v nasprotju z vlado niso pomagali pri premagovanju velike depresije, saj niso bili naklonjeni odobravanju posojil. Novi odbor Fed je prav tako v letih 1936 in 1937 podvojil rezervne zahteve za banke, kar je po Zarlengovih besedah zavrlo okrevanje. Glavni nasprotnik centralne banke v tistem času je bil kongresnik Louis T. McFadden, predsednik odbora za bančništvo in valuto (`Committee on Banking and CurrencY). Fed je obtoževal, da je odgovorna za nastanek depresije. Leta 1933 je v kongresu vložil predlog za razrešitev finančnega sekretarja in odbora Fed, ki pa ni bil podprt.

Forex tvegan posel

Roko na srce, posel, naj gre za legalnega ali nelegalnega, je lahko precej tvegan. Kot rečeno, je pri samostojnem trgovanju potrebnih veliko izkušenj, preden lahko resnično začnemo služiti, poleg tega se stranke praviloma odločajo za produkte, ki so bolj tvegani. »Na forexu trgujemo z valutnimi križi, pri katerih želimo zaslužiti s tem, da pravilno predvidevamo razmerje med dvema valutama v prihodnosti. To je podobno predvidevanje kot pri katerem koli drugem trgovanju – na enaki podlagi kupujemo in prodajamo delnice. Samo po sebi to trgovanje torej ni nič bolj tvegano kot trgovanje z delnicami. Bistveno pa je, za kakšne posle se odločamo. Element tveganosti forexu daje tako imenovani finančni vzvod, ki je pogosto precej velik, strankam pa omogoča, da že z majhnimi spremembami v vrednosti valut veliko zaslužijo. Ali izgubijo,«(več o forex robotih).

Read More